.

In september 2000 zijn we gestart met 12 leden, die nadrukkelijk kozen voor het zingen van wereldmuziek. We vonden een dirigent die ons enthousiast begeleidde en zo groeide het wereldkoor al snel uit tot een gemengd koor met een ledental dat is gestabiliseerd op 45 leden.

Hoewel we menen een laagdrempelig koor te zijn – je hoeft immers geen geschoolde stem te hebben om volksliederen te kunnen zingen – streven we toch naar het steeds verder verbeteren van onze kwaliteit.

Ten minste twee keer per jaar geven we een uitvoering op diverse locaties. Vaak vragen we een dans- of muziekgroep te gast om ons concert een extra dimensie te geven.