Nieuwe mannen welkom

De afgelopen anderhalf jaar is het ledental van ons koor verdubbeld. Daar zijn we heel blij mee: het geeft enorm veel volume aan het koor. Maar aan de groei zit ook een grens. De verschillende stemgroepen zijn op dit moment in balans, daarom is een tijdelijke ledenstop ingesteld voor vrouwelijke koorleden.

We hebben nog wel plaats voor enkele mannenstemmen. We maken geen onderscheid in bassen, baritons of tenoren.

Zangeressen kunnen zich ook nog steeds melden, maar komen op een wachtlijst totdat er weer ruimte is.