Nieuwe leden


De afgelopen maanden hebben veel belangstellenden zich voor het koor gemeld. De eerste kennismaking is velen bevallen, waardoor het ledenaantal van ons koor in enkele maanden verdubbeld is. Daar zijn we heel blij mee, maar aan de groei zit ook een grens. De verschillende stemgroepen zijn op dit moment in balans, daarom is een tijdelijke ledenstop ingesteld voor vrouwelijke koorleden. Zangeressen kunnen zich nog steeds melden, maar worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer ruimte is ontvangen zij bericht.

Voor bassen is nog wel plaats.